Slimmer programma up-date

September 2016:

Afgelopen week hebben we de eerste terugkomdagen gehad van het Slimmer programma. Wat vliegt de tijd. In januari 2016 gestart, 6 maanden hard gewerkt aan een leefstijl verandering, na 6 maanden opnieuw alle metingen gedaan van gewicht, buikomvang, bloedwaarden en fitheidstesten en 9 maanden na start de 1e terugkomdag. Een 2e terugkomdag is gepland eind november. In totaal 1 jaar als groep bezig om de gezondheid te verbeteren. En belangrijker nog, dit ook vol te houden!

De metingen in Didam van eind juni zagen er goed uit. Erg leuk om te zien dat bloedwaarden verbeteren, het gewicht zakt, de conditie verbeterd en bewegen ook echt als leuk en fijn wordt gewaardeerd! De meeste uit de groep zijn samen blijven sporten bij de fysiotherapeut in de fitness zaal en een paar mensen hebben nog extra afspraken bij de dietist gemaakt.

 

De gegevens over de nulmeting zijn bekend en worden hieronder weergegeven. Zodra de gegevens met de resultaten na 6 maanden bekend zijn, zal ik ook die op de website zetten. Wordt vervolgd....

 

 

Nulmeting SLIMMER programma Montferland (o.a. Didam), Aalten en Doetinchem


Resultaten in het kort, samenvatting

89 mannen en vrouwen, gemiddeld 60 jaar en laag opgeleid, zijn gestart met SLIMMER. Zij willen gezonder en fitter worden. Aan de start van SLIMMER wegen zij gemiddeld 94 kilo en meet hun taille 109 cm.

Het Evaluatiebureau volgt hen tijdens de deelname aan SLIMMER en kijken of de gezondheid verbetert.


SLIMMER diabetes voorkomen
Eind 2015 is het diabetespreventieproject SLIMMER gestart in Montferland, Aalten en Doetinchem. Hoeveel deelnemers doen er mee, en waarom hebben ze voor SLIMMER gekozen? Hoe gezond zijn deelnemers aan de start, hoeveel wegen ze en hoe fit zijn ze? Deze vragen worden hieronder beantwoord. In het najaar volgen de resultaten van de eindmeting. Kijk ook op www.ggdnog.nl/slimmer.


De deelnemers
In totaal zijn 89 deelnemers gestart met SLIMMER, het doel (90 deelnemers) is hiermee nagenoeg behaald. De respons is 39% (berekend over 7 huisartsenpraktijken, van de andere 4 huisartsenpraktijken miste deze info).
Dit is conform verwachting (SLIMMER 2014/2015: 41%). Het overgrote deel van de deelnemers (85%) is doorgestuurd via de CVRM keten. Van deze nieuwe mogelijkheid is dus veel gebruik gemaakt. Er doen evenveel mannen als vrouwen mee en de gemiddelde leeftijd is 60 jaar (range 41-74 jaar). Iets minder dan de helft van de deelnemers heeft een laag opleidingsniveau volgens de indeling van het CBS (44%). Het aandeel lager opgeleiden is daarmee iets kleiner dan eerder (SLIMMER proefschrift: 53%). Maar nog steeds is het opvallend hoeveel lager opgeleiden meedoen aan SLIMMER, aangezien dit een moeilijke doelgroep is om te bereiken.

 

Beleving van deelnemers
Deelnemers doen vooral mee met SLIMMER om gezonder te worden, al verstaat iedereen daar iets anders onder. Zo worden o.a. afvallen, conditie opbouwen, bloedsuiker/ cholesterol/bloeddruk verlagen, minder medicijnen, gezonder eten en meer bewegen genoemd als redenen om mee te doen. Sommige deelnemers doen mee omdat de huisarts hen heeft doorverwezen. Anderen noemen het sociale aspect, dat het hen leuk lijkt en dat ze achter de aanpak staan. Enkele quotes:
“Ik wil proberen om vaste patronen te doorbreken en meer te bewegen.”
“Nuttig, leuk, goed voor je lijf, een kritische blik van de diëtiste, weer lijn in de dagelijkse eetpatronen.”
“Dit leek me echt iets voor mij omdat het een half jaar duurt en met een groep is, dat motiveert.”


Gezondheid van deelnemers
Bij de start van SLIMMER vond driekwart van de deelnemers hun gezondheid goed, een kwart vond zijn/haar gezondheid matig. De SLIMMER deelnemers voelen zich daarmee net zo gezond als de gemiddelde volwassene (GGD Gezondheidsonderzoek 2012). Gemiddeld wegen de deelnemers 94 kg (range 68-130 kg). De BMI is gemiddeld 31,4 kg/m2 en de middelomtrek is gemiddeld 109 cm. De helft van de deelnemers lijdt aan obesitas (BMI 30+), dit is beduidend meer dan gemiddeld onder volwassenen (GGD Gezondheidsonderzoek 2012: 12%). De andere helft van de SLIMMER deelnemers heeft overgewicht (BMI 25-30), slechts 2 van de 89 deelnemers hebben een gezond gewicht. De SLIMMER deelnemers scoorden bij de start van SLIMMER gemiddeld 215 watt (range 25-400 watt) op de SteepRamp fittest (gegevens van 1 fysiotherapiepraktijk missen). Alles bij elkaar zijn de huidige SLIMMER deelnemers iets ongezonder dan eerdere SLIMMER deelnemers (SLIMMER proefschrift: gewicht 90 kg en BMI 30,2 kg/m2). Opvallend is dat ondanks het grote aandeel dat aan obesitas lijdt, de SLIMMER deelnemers zich niet ongezonder lijken te voelen dan hun leeftijdsgenoten.

.

dieetplus-offline

.

                                                               

                                   Logo-ELDiA KP-logo  logo-nvd