Wat wordt vergoed

De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering en in sommige gevallen ook nog extra vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De vergoeding voor de diëtist telt mee voor uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing. Wij bespreken met zowel bestaande als nieuwe cliënten de vergoedingen van dieetadvisering door de zorgverzekeraar.

Meer over vergoedingen in 2024 uit de aanvullende verzekering leest u hier.

Veel huisartsen hebben een ketenzorg diabetes of ketenzorg CVRM (CardioVasculair Risico Management) of ketenzorg COPD (longziekten). Als u hieraan deelneemt telt de vergoeding van de diëtist NIET mee voor uw eigen risico. Voorwaarde is wel dat uw huisarts of praktijkondersteuner een digitale verwijsbrief stuurt. 

Verwijsbrief

De diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijsbrief meer nodig heeft. Helaas is er een enkele ziektekostenverzekeraar die de behandeling niet vergoedt als u géén verwijsbrief heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u hier meer over terug vinden. Wij geven er de voorkeur aan u te ontvangen mét een verwijsbrief, ook omdat uw arts in dat geval heeft vastgesteld dat het voor u 'veilig' is om een dieet te volgen.

Meer over algemene- en leveringsvoorwaarden leest u hier.

 

Contact

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen. Wij zijn niet op ieder moment in de gelegenheid de telefoon op te nemen, maar als u uw naam en nummer achterlaat, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

AliceNicole klein