Voeding & Dieet Plus gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Voeding & Dieet Plus dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrek u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via het ingevulde contactformulier van de website of via de mail.

Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Ter zake doende medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Voeding & Dieet Plus heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens ook nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Voeding & Dieet Plus bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling. Dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen

Voeding & Dieet Plus zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Voeding & Dieet Plus heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. 

Voeding & Dieet Plus doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacy beleid en ontvangt van Voeding & Dieet Plus geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. U kunt bij Voeding & Dieet Plus meer informatie opvragen en een eventueel bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistratie eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor privacy bescherming: www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Voeding & Dieet Plus zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Voeding & Dieet Plus een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Voeding & Dieet Plus blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Voeding & Dieet Plus is niet aansprakelijk voor fouten in de post bezorging.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er zal dan met u een afspraak worden gemaakt, zodat u zich kunt legitimeren, om zo aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. 

Beveiliging

Voeding & Dieet Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Voeding & Dieet Plus kunt u contact opnemen via 06-51206041 / 06-81144490 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Contact

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen. Wij zijn niet op ieder moment in de gelegenheid de telefoon op te nemen, maar als u uw naam en nummer achterlaat, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

AliceNicole klein